Ευάγγελος Μυτιληναίος: Στο προσκήνιο οι πρωτοβουλίες Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Ο Όμιλος MYTILINEOS (Ευάγγελος Μυτιληναίος) κατά τη διάρκεια της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων παρουσίασε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019. Πρόκειται για μια έκθεση η οποία δεν σχετίζεται με Χρηματοοικονομικά Στοιχεία αλλά αποτυπώνει το σύνολο των δράσεων και των επιτευγμάτων του Ομίλου σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και εργασιακά ζητήματα.

Ευάγγελος Μυτιληναίος

Ανάμεσα στα επιτεύγματα της MYTILINEOS ξεχωρίζει η υλοποίηση και υποστήριξη 20 βασικών κοινωνικών προγραμμάτων. Οι πρωτοβουλίες αυτές αφορούν επενδύσεις €3,4 εκ. και είχαν θετικό αντίκτυπο σε 30.000 πολίτες.

Αξίζει να σημειωθεί πως η διακυβέρνηση του Ευάγγελου Μυτιληναίου κατά τη διάρκεια της πανδημίας υπήρξε υποδειγματική. Ο Όμιλος εξασφάλισε από πολύ νωρίς την ασφάλεια όλων των εργαζομένων και των συνεργατών ενώ κατάφερε να διατηρήσει ανεπηρέαστες όλες τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Διαβάστε περισσότερα: www.mononews.gr